CÔNG TY KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ NỢ THÌ GIẢI THỂ HAY PHÁ SẢN?

TTS pháp lý: Nguyễn Kim Ngân Với tình hình kinh tế thế giới nói chung [...]

LÀM GÌ KHI THÀNH VIÊN/CỔ ĐÔNG KHÔNG KÝ TÊN VÀO BIÊN BẢN HỌP?

TTS pháp lý: Hồ Thị Ngọc Nhi Trong môi trường kinh doanh và quản lý, [...]

BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM, RÚT VỐN KHỎI CÔNG TY ĐƯỢC KHÔNG?

TTS pháp lý: Nguyễn Huỳnh My Ny Việc góp vốn trong các loại hình doanh [...]

GÓP VỐN BẰNG NHÀ ĐẤT, CĂN HỘ CHUNG CƯ ĐƯỢC KHÔNG?

TTS pháp lý: Nguyễn Thị Kiều Trinh Góp vốn được hiểu là việc góp tài [...]

CÁCH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY TNHH ĐÚNG LUẬT

TTS pháp lý: Nguyễn Kim Ngân Hiện nay trên thị trường, mô hình công ty [...]

AI CÓ QUYỀN TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG?

TTS pháp lý: Nguyễn Huỳnh My Ny Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp [...]

CÔNG TY PHẢI LÀM GÌ KHI TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ?

TTS pháp lý: Nguyễn Vũ Thanh Hoa Tăng vốn điều lệ là một trong những [...]

MẤT BAO LÂU ĐỂ XIN ĐƯỢC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

TTS pháp lý: Hồ Thị Ngọc Nhi Hiện nay, nhu cầu thành lập doanh nghiệp [...]

LÀM SAO THỪA KẾ PHẦN VỐN GÓP/CỔ PHẦN CỦA NGƯỜI THÂN ĐÃ MẤT?

TTS pháp lý: Nguyễn Kim Ngân Theo quy luật vận hành của cuộc sống, mỗi [...]

HƯỚNG DẪN ĐẶT TÊN CÔNG TY

TTS pháp lý: Nguyễn Thị Kiều Trinh  Đặt tên công ty là một trong những [...]