CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC – RỦI RO PHÁP LÝ VÀ CÁCH HẠN CHẾ

  Xuất phát từ giá trị lớn của đối tượng giao dịch là bất động [...]

BỘ TN&MT ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 15/5/2023, Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, [...]

BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN TẠI NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP

Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành [...]

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT KHÔNG CÔNG CHỨNG CÓ HIỆU LỰC KHÔNG?

TTS Pháp lý: Nguyễn Huỳnh My Ny Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất [...]

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP LAO ĐỘNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2022

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành [...]

HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

TTS Pháp lý: Trần Thị Thanh Hương Cùng với quá trình toàn cầu hóa, nhu [...]

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

Có thể thấy việc ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương [...]

THÔNG TƯ 02/2023/TT-BXD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Ngày 03 tháng 03 năm 2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng [...]

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Hợp đồng lao động giao kết với người nước ngoài không có giấy phép lao [...]