THÔNG TƯ 02/2023/TT-BXD HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

a1c48f556860b53eec71

Ngày 03 tháng 03 năm 2023, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về Hợp đồng xây dựng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2023 và thay thế 4 Thông tư liên quan đến Hợp đồng xây dựng trước đó.

NÊN MIỄN HAY GIẢM TIỀN THUÊ VĂN PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG CHỈ THỊ 16

Thuê văn phòng VLM

LS. Trần Viết Quân – Luật sư điều hành Công ty Luật VLM Law Firm 1. Bối cảnh Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, ở góc độ kinh doanh, hoạt động cho thuê và thuê văn phòng làm việc hay mặt bằng kinh doanh (MBKD) là mối quan hệ bị tổn thương ngày càng sâu […]

BỘ TN&MT ĐỀ NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT ĐẤT ĐAI

BTPL1

Ngày 15/5/2023, Bộ TN&MT vừa ban hành Công văn số 3382/BTNMT-ĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật đất đai. Ngày 03 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều […]

NGHỊ ĐỊNH 13/2023/NĐ-CP VỀ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Ban sao cua Dieu kien de Chu Dau Tu duoc ky Hop Dong mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai 8 1

Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân do Chính phủ ban hành có hiệu lực từ ngày 01/7/2023. Nghị định gồm 4 chương và 44 điều, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các bộ/ngành có liên quan. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công […]

HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐẤT KHÔNG CÔNG CHỨNG CÓ HIỆU LỰC KHÔNG?

Ban sao cua Dieu kien de Chu Dau Tu duoc ky Hop Dong mua ban nha o hinh thanh trong tuong lai 11

TTS Pháp lý: Nguyễn Huỳnh My Ny Điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định: “Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh […]

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG, TRỢ CẤP LAO ĐỘNG ĐƯỢC ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01/03/2022

Ngày 28/12/2021, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, […]