Giải quyết tranh chấp

Với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật và giàu kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp, VLM Law Firm có khả năng hỗ trợ khách hàng giải quyết tranh chấp trong nhiều lĩnh vực. Đội ngũ Luật sư VLM Law Firm có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia giải quyết các tranh chấp về Thương mại, Dân sự, Hành chính, bằng các phương thức: Thương lượng – Hòa giải – Trọng tài – Tòa án.

Trình tự dịch vụ giải quyết tranh chấp:

– Tư vấn pháp luật khi xảy ra tranh chấp;

Thư cảnh cáo và đàm phán;

– Thương lượng với bên tranh chấp;

– Đại diện/ bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước Tòa án, trước Trọng tài thương mại và các cơ quan của chính phủ; và

– Hỗ trợ thi hành án.

Lĩnh vực của dịch vụ giải quyết tranh chấp:

– Kinh doanh thương mại;

– Tranh chấp Đầu tư;

– Tranh chấp Lao động;

– Giải quyết tranh chấp hợp đồng;

– Tranh chấp các lĩnh vực trong dân sự;

– Giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực hành chính;

– Tranh chấp trong hôn nhân gia đình;

– Giải quyết tranh chấp tài sản, nuôi con;

– Giải quyết tranh chấp về đất đai, nhà ở;

– Giải quyết tranh chấp về thừa kế;

– Tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp;

– Tranh chấp giữa các thành viên/cổ đông công ty với nhau…

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong giải quyết tranh chấp có thể được chúng tôi thực hiện thông qua việc làm trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp; là người đại diện theo ủy quyền hoặc là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án các cấp hoặc tại Trọng tài thương mại.