Trần Viết Quân

18

Trần viết quân
Luật sư điều hành

Tại VLM, LS Quân là Luật sư điều hành và phụ trách các lĩnh vực chính sau đây:

 • Sáp nhập & Mua lại
 • Đầu tư & Doanh nghiệp
 • Soạn thảo, Rà soát & Đàm phán Hợp đồng
 • Phân phối & Bán lẻ
 • Lao động
 • Giáo dục
 • Tranh tụng tại Tòa án & Trọng tài

Với hơn 11 năm kinh nghiệm hành nghề luật, trước khi thành lập VLM Law Firm, LS Quân không chỉ là Luật sư có năng lực tại LNT & Partners mà còn là Quản lý Pháp chế tại MM Mega Market. Bên cạnh đó, LS Quân còn là Nhà sáng lập và Giảng viên tại Trường Doanh nhân BizLight.

Thành viên:

 • Đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh
 • Liên đoàn Luật sư Việt Nam
 • Viện Trọng tài Quốc tế (London)

Bằng cấp:

 • ThS Luật – Đại học Tây Anh Quốc (UWE Bristol)