Đặng Thị Huệ

Dang Thi Hue Cong su VLM

Đặng Thị Huệ
Cộng sự

Tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với hai bằng cử nhân Luật và Quản trị Kinh doanh, Huệ Đặng gia nhập VLM từ năm 2022.

Lĩnh vực chuyên môn:
Tại VLM, Huệ Đặng tham gia vào nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực: Hợp đồng, Thương mại, Bất động sản, Xây dựng, Giải quyết tranh chấp.

Huệ Đặng còn chịu trách nhiệm hỗ trợ các Luật sư trong việc nghiên cứu pháp luật, rà soát Hợp đồng, đánh giá, đưa ra ý kiến pháp lý và soạn thảo thư tư vấn, các văn bản tố tụng,…

Bằng cấp:

  • Cử nhân Luật Trường Đại học Luật TP.HCM
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh Trường Đại học Luật TP.HCM