Phương Doanh

Doanh Tong Cong su VLM

Phương Doanh
Cộng sự

Tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh với hai bằng cử nhân Luật và Quản trị Kinh doanh, Phương Doanh gia nhập VLM từ năm 2021.

Lĩnh vực chuyên môn:
Tại VLM, Phương Doanh tham gia vào nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau, chủ yếu trong lĩnh vực: Doanh nghiệp & Đầu tư, Thương mại trong và ngoài nước, Giải quyết tranh chấp.

Phương Doanh còn chịu trách nhiệm hỗ trợ các Luật sư trong việc nghiên cứu pháp lý, rà soát Hợp đồng, dịch và soạn thảo các văn bản, hợp đồng,…

Bằng cấp:

  • Cử nhân Luật Trường Đại học Luật TP.HCM
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh Trường Đại học Luật TP.HCM