HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU DO KÝ KẾT SAI THẨM QUYỀN

TTS pháp lý: Nguyễn Thị Kiều Trinh Khi ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), người [...]

CÔNG TY SA THẢI SAI THÌ BỊ GÌ?

TTS pháp lý: Nguyễn Vũ Thanh Hoa Sa thải là hình thức xử lý kỷ [...]

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ NHỮNG LOẠI NÀO?

TTS pháp lý: Nguyễn Kim Ngân Việc làm là một trong những yếu tố quan [...]

NGHỈ PHÉP KHÔNG THÔNG BÁO TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG?

TTS pháp lý: Nguyễn Vũ Thanh Hoa Vấn đề liên quan đến nghỉ phép luôn [...]

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC THỬ VIỆC BAO LÂU?

TTS pháp lý: Nguyễn Huỳnh My Ny  Khi bắt đầu làm việc tại một doanh [...]