05 VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LƯU Ý KHI GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

TTS pháp lý: Nguyễn Huỳnh My Ny Quan hệ lao động là quan hệ thường [...]

ĐIỀU KIỆN NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

TTS pháp lý: Hồ Thị Ngọc Nhi Nhượng quyền thương mại (hay còn gọi là [...]

LƯU Ý KHI KÝ HỢP ĐỒNG VỚI CHI NHÁNH

TTS pháp lý: Nguyễn Vũ Thanh Hoa Chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc [...]

THỦ TỤC THÔNG BÁO GỬI HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TTS pháp lý: Hồ Thị Ngọc Nhi Điều 24 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định khi [...]

ĐIỀU KIỆN NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI PHẢI ĐÁP ỨNG KHI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM?

TTS pháp lý: Nguyễn Kim Ngân Trong điều kiện kinh tế hội nhập như hiện [...]

06 ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2024 CÓ LỢI CHO NGƯỜI DÂN

TTS pháp lý: Hồ Thị Ngọc Nhi Luật Đất đai 2024 được Quốc hội thông [...]

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU DO KÝ KẾT SAI THẨM QUYỀN

TTS pháp lý: Nguyễn Thị Kiều Trinh Khi ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ), người [...]

MỘT SỐ RỦI RO PHÁP LÝ KHI GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

LS. Trần Viết Quân – Luật sư điều hành Công ty Luật VLM Law Firm [...]

CÔNG TY SA THẢI SAI THÌ BỊ GÌ?

TTS pháp lý: Nguyễn Vũ Thanh Hoa Sa thải là hình thức xử lý kỷ [...]

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ NHỮNG LOẠI NÀO?

TTS pháp lý: Nguyễn Kim Ngân Việc làm là một trong những yếu tố quan [...]